Piotr Trębicki

Kaczmarek, Trębicki: W szpitalu leczą, wyleczą i szpital

Czy czeka nas kolejna fala unikania spłaty długów lecznic i czy znowu nic nie wyjdzie z modernizacji sieci szpitalnej?

Katarzyna Wasilewska, Piotr Trębicki: Lex płot na granicy

Kolejne branże gospodarki są wyłączane z systemu prawa zamówień publicznych.

Nowe PZP: wyjaśnianie specyfikacji warunków zamówienia

Jeżeli pytania zostały przekazane zamawiającemu w ustawowym terminie i rzeczywiście dotyczą niejasnych kwestii pojawiających się w opublikowanej SWZ, zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania.

Zamówienia publiczne: tryb podstawowy, wariant drugi i konkurencyjność

Zastosowanie negocjacji służy realizacji celu nowego prawa zamówień publicznych, jakim jest zwiększenie roli dialogu zamawiającego z wykonawcami oraz maksymalne odformalizowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Piotr Trębicki, Karolina Bogumił-Łagowska: Pisma procesowe online: czy nie za szybki ten e-mail?

Ustawa o doręczeniach elektronicznych jest tylko pospieszną odpowiedzią na potrzeby sądów w pandemii. Nie zaś całościowym uregulowaniem wymiaru sprawiedliwości w erze internetu.

KIO o medycznym wyposażeniu szpitali

Właściwa diagnostyka ma wpływ na dobór najlepszych metod leczenia.

Covidowe zamówienia publiczne trzeba poprawić

Dostrzeżono w końcu, że istnieje możliwość nadużyć oraz uniemożliwianie ubiegania się przez przedsiębiorców o jasne, dostępne dla wszystkich procedury.

Zamówienia publiczne: Czy skorzystanie z rękojmi wykluczy wykonawcę?

Ewentualne konsekwencje wynikłe z pozornie błahego powodu mogą być nadmiernie dotkliwe.

Joanna Hołowińska, Piotr Trębicki: Automatyczny i ilościowy podział jest niezasadny - o kosztach postępowania w KIO

Propozycja nowego podziału kosztów traci z oczu okoliczność, że odwołania nie tylko mają poprawiać sytuację wykonawcy odwołującego się do Krajowej Izby Odwoławczej, ale pozytywnie wpływają na interes publiczny, naprawiający czy choćby korygując rozstrzygnięcia zamawiających.

Dla zamawiającego polisa jest w pełni jawna

Treść ubezpieczenia OC nie może być utajniona w całości. Jednakże nie można wykluczyć utajnienia jej w część zawierających newralgiczne dla przedsiębiorcy informacje – wynika z jednego z rozstrzygnięć KIO.