Piotr Łebek

Wielokrotne nominacje i konflikt interesów

Wytyczne IBA zastrzegają, że w pewnych rodzajach postępowań – np. w arbitrażu morskim lub handlowym – może występować praktyka dobierania arbitrów z wąskiego, wyspecjalizowanego grona.

Klauzule prearbitrażowe w praktyce

Kilkustopniowe mechanizmy rozstrzygania sporów i klauzule eskalacyjne (prearbitrażowe) budzą w praktyce tyle samo entuzjazmu co wątpliwości.

Autoryzacja a identyczność wypowiedzi

Mogłoby się wydawać, że o autoryzacji w prawie prasowym powiedziano już wszystko lub prawie wszystko.

Udostępnianie zdjęcia wymaga zgody osoby przedstawionej

Czy właściciel salonu tatuażu powinien posiadać zgodę klientów na udostępnienie zdjęć wykonanych w jego firmie?

Kiedy przychodnia ma prawo zniszczyć papierową dokumentację medyczną?

- Prywatna przychodnia dokonała digitalizacji papierowej bazy kart pacjentów. W jaki sposób może przeprowadzić utylizację jej papierowej wersji?

Czy pracownik może cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku po zakończeniu współpracy?

- Czy pracownik po zakończeniu współpracy z firmą może żądać usunięcia wszystkich materiałów firmy, w tym klipów reklamowych?

Jak bronić się przed uciążliwym zapachem z sąsiedniej nieruchomości

- Czy właściciel hotelu, obok którego powstała przetwórnia rybna może domagać się zakończenia działalności przez przedsiębiorcę prowadzącego przetwórnię. Powodem jest zapach z przetwórni, który przeszkadza gościom hotelu i powoduje spadek liczby klientów.

Ile jest warte dobre imię

W literaturze dobre imię – jak rzecze Jagon, chorąży, intrygant i sprawca wszelkich obsesji Otlella Williama Szekspira względem rzekomo cudzołożnej żony, „(…) jest najdroższym skarbem mężów i niewiast: kto mi kradnie worek, kradnie drań marną, coś i nic; rzecz, która w tysiącznych była rękach wprzód niż w moich; Ale kto dobre imię mi wydziera, grabi mi dobro, z którego sam nie ma korzyści, mnie zaś przyprawia o nędzę” . W życiu natomiast - jak pokazuje Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 5 listopada 2020 w głośnej sprawie profesora Politechniki Opolskiej - dobrem o wartości nawet 50 tyś. złotych.

Piotr Łebek: Walka o znaki w Radiowej Trójce („Manniak po ciemku”)

Audycja radiowa oraz jej nazwa ucieleśnia symbolicznie określone wartości, wciąga słuchacza do społeczności o określonych poglądach.

Komitety wyborcze mogą publikować własne sondaże bez nazwy

Precedensowe orzeczenie otwiera dla komitetów wyborczych furtkę do publikowania własnych sondaży bez obowiązku asygnowania ich własną nazwą lub informacją o ich zlecaniu – pisze Piotr Łebek.