Piotr Zemła

Piotr Zemła: Nikt nie wie lepiej niż prokurator

Uchwalona nowelizacja kodeksu postępowania karnego przesuwa nas jeszcze dalej na wschód – choć za każdym razem wcześniej wydawało się, że dalej się już nie da.

Piotr Zemła: Sąd bez zgody prokuratora nie wyda listu żelaznego

20 kwietnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która – oprócz nowelizacji kodeksu karnego, istotnie nowelizuje kodeks postępowania karnego, w tym w zakresie listu żelaznego, pozwalającemu przebywającemu za granicą podejrzanemu na odpowiadanie z wolnej stopy.

Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego

Planowane zmiany przewidują, że przepisy będą działać wstecz.

Zarzuty wobec GetBack S.A. - sprawa większa niż Amber Gold

Nie przesądzając możliwości zarzutów wobec GetBack S.A., nie da się uniknąć wrażenia, że kolejny duży gracz na rynku finansowym nie wzbudził czujności Komisji Nadzoru Finansowego – uważają prawnicy.