Krzysztof Obłój

Biznes w czasie pandemii – raport z piątej tury badania

Ocena przyszłości jest bardzo zróżnicowana, bo jedne firmy widzą pandemię jako ciąg społecznych i biznesowych zagrożeń, a innym – mniej licznym – stworzyła szereg niespodziewanych szans.

Krzysztof Obłój: Wirus zmusi ład gospodarczy do mutacji

Nikt nie wie, jak ukształtują się gospodarki po pandemii, ale można wskazać te tendencje, które będą miały istotny wpływ na nowy paradygmat gospodarczy.

Akademii Leona Koźmińskiego: Polski biznes w sytuacji pandemii

Na początku kwietnia w ramach Akademii Leona Koźmińskiego zaczęliśmy długodystansowy program badawczy. Jego celem jest systematyczne sprawdzanie jak sobie radzi polski biznes w sytuacji pandemii. Zamierzamy powtarzać to badanie cyklicznie do końca pandemii.

Prof. Krzysztof Obłój: Płynąc w sztormie

Co teoria strategii podpowiada przedsiębiorcom w kryzysie – pisze znany specjalista zarządzania strategicznego