Justyna Nowicka

Korekta kosztów nie zawsze jest konieczna

Potrącenie kaucji gwarancyjnej przy wypłacaniu należności za wykonane usługi oznacza, że obie wierzytelności (zobowiązanie gwarancyjne ?oraz za wykonane usługi) wzajemnie się umarzają, a więc zostają uregulowane.

Nie ma jednolitego stanowiska w sprawie opłat wstępnych

Jeżeli leasingowa wpłata inicjalna jest ujmowana przez podatnika dla celów rachunkowości poprzez odpisy amortyzacyjne, to dla celów podatku dochodowego powinna podlegać rozliczeniu w czasie.

Koszty w CIT: Celem wydatków nie może być jedynie minimalizacja strat

Podatnik nie ma prawa do podwyższenia kosztów uzyskania przychodów o dodatkowy czynsz zapłacony z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.

Pracownicze programy motywacyjne oparte na akcjach są kosztem podatkowym

Moment ujęcia w rachunku podatkowym wydatków na zakup papierów wartościowych zależy od tego, czy będą one sprzedawane, czy nieodpłatnie przekazywane pracownikom w zakresie poprawy relacji między załogą a pracodawcą.

Artysta, który lubi prowokować

Ta retrospektywna wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie pokazuje, że Edward Dwurnik wymyka się schematom politycznej poprawności

Przychody i koszty podatkowe w CIT

Przychody i koszty są podstawowymi kategoriami w CIT, z którymi wiąże się jedno z najbardziej problematycznych zagadnień, tj. ich alokacja do właściwych lat podatkowych

Cenny dar kolekcjonerki

W Zamku Królewskim na Wawelu od jutra oglądać można zbiory Krystyny Czapskiej - pisze Justyna Nowicka

Nowy obraz ozdobi kolekcję na Wawelu

„Śmierć Priama" pędzla Tadeusza Kuntzego można już oglądać na wawelskim Zamku Królewskim.

Artur Grottger – mistrz rysunku

Pokolenia Polaków uczyły się historii na rysunkach Artura Grottgera (1837 – 1867). Po śmierci na krótko obwołano go nawet jednym z wieszczów

Dumanowski Klaty w Radiu Kraków

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich reżyserów, nowy dyrektor Starego Teatru sięga po powieść krakowskiego pisarza Wita Szostaka pt. "Dumanowski". W dziejach radiowego teatru będzie to z pewnością wydarzenie pionierskie, realizowane z okazji 85.lecia krakowskiej rozgłośni – pisze Justyna Nowicka