Tag: Kofi Annan

Imię

Kofi

Nazwisko

Annan

Powiązane

Osoby

Stanisław Parzymies: Uczniowie de Gaulle'a

Jeden z amerykańskich dyplomatów zapytał francuskiego ministra: „Czy Francja jest gotowa potępić demokrację tylko po to, aby odróżnić się od Stanów Zjednoczonych?".

Powstańczy „Wulkan” wybuchł w Damaszku

Rebelianci atakują stolicę. Wczoraj w całym kraju trwały najsilniejsze walki od początku antyrządowego powstania

Syryjscy dyplomaci muszą wrócić do domu

Po ma­sa­krze cy­wi­lów w mie­ście Hu­la kra­je za­chod­nie wy­da­la­ją sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów. Pol­ska nie za­mie­rza iść w ich śla­dy

W Syrii nie ustały walki

Mi­mo za­pew­nień o re­ali­za­cji pla­nu po­ko­jo­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go wy­słan­ni­ka Ko­fie­go An­na­na woj­ska sy­ryj­skie ostrze­la­ły wczo­raj kil­ka miej­sco­wo­ści. Tyl­ko w Homs za­bi­ły co naj­mniej 11 osób