Tag:

informatyzacja

Senat zamierza wydać miliony na nowy system obsługi głosowań

Po zaledwie dekadzie dotychczasowego użytkowania Senat chce wymienić system do głosowania na sali obrad. Podkreśla, że jest przestarzały.

Co trzeba wiedzieć o cyklu życia AI

Do tworzenia i rozwijania systemów AI należy podejść odpowiedzialnie. Warto uwzględnić perspektywę ISO 42001:2023 i dobre praktyki.

Trzeba się przygotować na nowy wymiar cyberzagrożeń

Cyberprzestępczość przybiera na sile, rozprzestrzenia się w zaskakującym tempie oraz skali i nic nie wskazuje, że się zatrzyma.

Jak skuteczne zarządzać danymi? Nowe rozwiązania dla firm

Przedsiębiorcy, którzy chcą utrzymać konkurencyjność, powinni zapoznać się z Aktem w sprawie zarządzania danymi. To zestaw zasad, procedur i narzędzi mających na celu efektywne gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych pomiędzy podmiotami z danego sektora – publicznego, prywatnego.

Sądowe bariery komunikacyjne

Sądy nie mogą działać w oderwaniu od realiów życia codziennego, zwłaszcza w dobie rozwoju technologii.

Gospodarka przyszłości będzie potrzebować nowych kompetencji

Inteligentne specjalizacje, zielony oraz cyfrowy przemysł będą potrzebowały odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i administracji.

10 pułapek na wykonawcę w przetargu publicznym

Przedsiębiorca, który popełni błąd w procedurze zamówień publicznych, może stracić szansę na pozyskanie kontraktu lub ujawnić ważne informacje. Przedstawiamy dziesięć pułapek, których musi unikać wykonawca, jeśli chce wygrać przetarg publiczny.

Sprawdź swój profil zaufany, wkrótce może wygasnąć

Warto sprawdzić, czy przypadkiem nasz profil zaufany nie straci ważności 31 października. Jeśli go sobie nie przedłużymy, nie będziemy mogli załatwić spraw urzędowych przez internet.

ChatGPT w sądach

Od lat nie ma żadnego konkretnego rozwiązania, które ułatwiłoby pracę sędziów, choć nowe technologie rewolucjonizują dziś świat i zmieniają rzeczywistość.

Praktyczne aspekty zawierania umów w dobie cyfrowej

Nawet jeśli przepisy prawa lub umowa wprowadzają wymóg zachowania formy pisemnej, podpisanie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wywoła wszystkie skutki prawne tak, jakby była to tradycyjna forma pisemna. Co jednak, gdy jedna strona kontraktu posługuje się podpisem elektronicznym, a druga własnoręcznym?