Tag:

budżety samorządów

Sąd: Sposób wydatkowania pieniędzy na program można określić ogólnie

Lepiej wyodrębnić kwoty na poszczególne zadania, ale nie można uznać za istotnie naruszenie prawa m.in. określenia środków dla kilku zadań łącznie.

Pieniądze na czyste powietrze

RIO zakwestionowała zmianę uchwały budżetowej – rada gminy przyjęła do budżetu środki z WFOŚGW w dziale 900, rozdziale 90005 i paragrafie 2460. Są to środki na prowadzenie programu „Czyste powietrze”. Jednak nie zwiększono wydatków w dziale 900 i rozdziale 90005. Czy stanowisko RIO jest zasadne? – pyta radny.

Legalność przesunięcia środków w budżecie gminy

Czy wójt gminy może wydać zarządzenie zmieniające budżet – wprowadzając nową dotację dla innej jednostki samorządu terytorialnego tytułem pomocy finansowej? Podstawą ma być art. 257 ustawy o finansach publicznych który daje możliwość przesunięć w wydatkach budżetowych – pyta radna.

Jak duży deficyt budżetu gminy

Wójt przygotował projekt zmiany uchwały budżetowej, gdzie przewidziano że deficyt budżetu wzrośnie o 500 tys. zł do 5 mln. zł. Dokonano zmian w przychodach przeznaczając z różnego ich rodzaju kwotę 550 tys. zł, czyli wyższą o 50 tys. zł niż potrzebne pokrycie zwiększonego deficytu. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Uczyniono tak z wyprzedzeniem, bo możliwe, że będziemy kolejny raz zwiększać deficyt w trakcie roku.

Cięć w lokalnych budżetach na 2023 rok nie da się uniknąć

Choć na papierze przyszłoroczne plany inwestycyjne nie wyglądają tragicznie, w praktyce oznaczają zatrzymanie tempa rozwoju miast.

Czy wójt może zmienić plan wydatków

Wójt gminy ma w uchwale budżetowej upoważnienie do przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu. Czy wójt gminy może dokonać zmian w wydatkach majątkowych polegających na 100 proc. przesunięciu środków z jednego zadania (budowy drogi) na inne zadanie drogowe – rozbudowę innej ulicy w dziale 600 – pyta wójt.

Kiedy rada gminy może przyjąć uchwałę pożyczkową

Wójt opracował projekt uchwały ws. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 500 tys. zł na tzw. planowany deficyt w 2023 r. (pokrycie kosztów budowy instalacji służącej ochronie środowiska). Na 2023 r. planowana jest jednak nadwyżka budżetu w wysokości 200 tys. zł. Czy w tych okolicznościach rada gminy może przyjąć taką uchwałę pożyczkową – pyta radna.

Zakład budżetowy może zaciągnąć zobowiązanie leasingowe

Na jakich warunkach zakład budżetowy zajmujący się gospodarką komunalną może legalnie zawrzeć umowę leasingu (będzie to umowa kilkuletnia, leasing finansowy lub operacyjny) na zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia ulic? – pyta sekretarz gminy.

Lokalne budżety: samorządy nie chcą pozorów, tylko rozwiązania problemu

Lokalne budżety są pod ogromną presją. Z jednej strony uderzają w nie reformy PIT, z drugiej – szalejące ceny energii i inflacja. Rząd niby pomaga, ale realnego wsparcia wciąż brakuje.

Miliardy dla samorządów, a samorządy rozczarowane. „Perfidna sztuczka księgowa”

Obietnica premiera Morawieckiego „dodatkowych” 13,7 mld zł dla JST okazuje się mocno rozczarowująca. Nie dość, że to tylko przesunięcie subwencji z przyszłego roku, to jeszcze ma się odbyć na zasadach krzywdzących duże miasta.