Tag:

Ryzyko i zysk

Powiązane

Finanse w Firmie

Ukraina kupi broń za rosyjskie pieniądze. Jest zgoda w Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie wykorzystania zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Uzgodniły, że 90 proc. dostanie Ukraina na zakupy broni. Będzie to około 3-4 mld euro rocznie. Pierwsze wypłaty możliwe są w lipcu.

Rozszerzenie oferty – ocena propozycji i ryzyka

W przypadku prośby o ocenę ryzyka związanego z rozszerzeniem oferty o proponowany produkt kluczem do wyczerpującej odpowiedzi będzie szczegółowa analiza załączonego materiału pod kątem identyfikacji i kwantyfikacji ryzyk.

Ujęcie sprzedaży półproduktów zgodnie z KSR 15

W pewnych szczególnych sytuacjach przedsiębiorstwa dokonują sprzedaży nie tylko swoich wyrobów gotowych ale także elementów niezakończonej produkcji, tj. półproduktów. Taka sytuacja występuję często gdy półprodukt ma uniwersalny charakter i jest ogólnie stosowany na rynku a przedsiębiorstwo przeprowadza cały cykl produkcyjny w przeciwieństwie do swojej konkurencji. Jak ująć taką sprzedaż w zgodzie z Krajowymi Standardami Rachunkowości?

Fiskus rzuca kłody pod nogi familijnym firmom

Wynagrodzenie za zarządzanie najmem nieruchomościami wypłacane przez fundację rodzinną spółce zależnej podlega 15-proc. CIT jako ukryty zysk.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Współpraca pomiędzy działem finansowym a doradcami podatkowymi może być ważnym ogniwem minimalizacji ryzyka błędów w rozliczeniach, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wynik finansowy firmy.

Jak ułożyć strukturę organizacyjną biznesu w 2024 roku?

Ustawodawca przewidział różne rozwiązania prawne, które pozwalają na wprowadzenie zmian w firmie. Czasem wystarczy niewielka modyfikacja w strukturze organizacyjnej biznesu, by odnieść realne korzyści.

Estoński CIT – wypłata wynagrodzenia z dobrowolnego umorzenia udziałów a ukryte zyski

Przepisy ustawy o CIT regulujące estoński CIT w zakresie tzw. ukrytych zysków nadal wzbudzają liczne problemy interpretacyjne m.in. w kwestii wypłaty wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów.

Austriacki bank traci część zysków w Rosji, ale nie zamierza opuszczać rynku

Raiffeisenbank - wpisany na listę międzynarodowych sponsorów rosyjskiej wojny, odnotował gwałtowny spadek zysków z działalności w Rosji. Wciąż jednak bardzo dobrze tam zarabia i pozostaje finansowym oknem na świat dla Kremla.

Jest już nowa norma ISO/IEC 42001:2023

Przedsiębiorcy otrzymali do dyspozycji dokument, który określa wymogi i daje wskazówki co do tworzenia, wdrażania oraz implementowania, a także usprawniania systemu zarządzania AI w organizacji.

Kiedy pożyczka dla wspólnika jest ryzykowna?

Gdy spółka nie przekazuje zysku do podziału między wszystkich wspólników, a dokonuje transferów pieniężnych wyłącznie na rzecz wybranych beneficjentów, może narazić się na zarzut wypłacania tzw. ukrytej dywidendy.