Tag:

Grunty

Powiązane

Nieruchomości

Zmiany w procedurze odrolnienia gruntów. Od kiedy?

Przepisy, które weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku, uniemożliwiają szybką zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III położonych poza miastem. Szykują się też utrudnienia w odrolnieniu gruntów klas IV-VI.

Teresa Siudem: Milcząca zgoda organu na odrolnienie

Odrolnienie gruntów klas I-III, położonych poza miastem nigdy nie było prostą sprawą. Po wprowadzeniu reformy planistycznej, jeszcze trudniej jest zmienić ich przeznaczenie.

Zasady gospodarki leśnej

Celem gospodarki leśnej jest zachowanie, powiększanie i ochrona terenów leśnych. To z perspektywy tego celu należy interpretować przepisy ustawy o lasach.

Afera w rządzie Ukrainy. Minister podejrzany o kryminalny proceder

Urzędujący minister rolnictwa Ukrainy jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zawłaszczała państwowe grunty rolne. Proceder przerwała wojna. I awans głównego podejrzanego.

Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej

Niekiedy budowa domu wiąże się ze zmianą przeznaczenia gruntu. W tym celu należy uzyskać pozytywną decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej i leśnej.

Co dalej z reprywatyzacją? Przełomowe orzeczenie sądu

Nabywca roszczeń dekretowych od byłego właściciela czy jego spadkobiercy nie ma szans na odzyskanie gruntu warszawskiego. Nie jest bowiem w ogóle stroną postępowania dekretowego - uznał siedmioosobowy skład NSA.

Z wód nie można korzystać w sposób dowolny

Z prawem własności gruntu związane są obowiązki właściciela dotyczące niezmieniania stanu wody na tym gruncie oraz zależnego od niej ekosystemu.

Inwestycja w nieruchomości komercyjne – na co zwrócić uwagę?

Przy zakupie nieruchomości komercyjnych kluczowe znaczenie ma analiza jej stanu prawnego i faktycznego. Dzięki niej kupujący może uniknąć ewentualnych trudności i bezpiecznie sfinalizować transakcję.

Podatek od nieruchomości – grunty poeksploatacyjne

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej na zrekultywowanych gruntach nie wyklucza możliwości wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – nowe zasady

Decyzja o warunkach zabudowy, poza wyjątkami, będzie mogła być wydana wyłącznie na obszarach uzupełnienia zabudowy wskazanych w planie ogólnym. Jej wydanie nie będzie uzależnione od spełnienia wymogu kontynuacji funkcji w ramach zasady dobrego sąsiedztwa. Decyzja wygaśnie po upływie 5 lat, od kiedy stała się prawomocna.