Tag: Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Pracodawca prowadzący PPE musi sprawdzić partycypację według stanu na 1 lipca

Jeżeli 1 lipca poziom partycypacji w PPE był niższy niż 25% osób zatrudnionych, pracodawca, który – z uwagi na prowadzenie PPE – nie wdrożył PPK, musi uruchomić ten program. O liczbie swoich pracowników i uczestników PPK, według stanu na 1 lipca, pracodawca ma obowiązek poinformować Polski Fundusz Rozwoju.

Więcej osób może otrzymać dopłatę roczną od państwa

Dzięki ostatnim zmianom w ustawie o PPK, osoby oszczędzające jednocześnie w PPK i PPE, jeśli spełnią warunki określone w ustawie o PPK, dostaną dopłatę roczną od państwa. Nawet w sytuacji, gdy ich pracodawca zwolni się z finasowania ich wpłat do tego programu.

Pracownicze plany kapitałowe na gorszych zasadach

Część zmian dotyczących PPK, które obowiązują od 4 czerwca 2022 r., nie tylko nakłada nowe obowiązki na podmioty zatrudniające, ale też pogarsza sytuację prawną uczestników programu.

Transfer części zakładu pracy w pakiecie z programem emerytalnym

Gdy nowy podmiot zatrudniający nie prowadzi własnego pracowniczego programu emerytalnego, może utworzyć PPE dla osób, które były objęte programem u dotychczasowego pracodawcy. Rejestruje go w trybie uproszczonym.

Centralna baza emerytur także na zachętę do oszczędzania

Jest projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Każdy będzie mógł w niej sprawdzić, ile odłożył na emeryturę i jak wysoka ona będzie.

Ułatwienia dla oszczędzających

Pracodawcom ma być prościej prowadzić pracownicze programy emerytalne.