Tag:

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Prowadzenie PPK nie wyklucza uruchomienia PPE

Pracodawcy, którzy już po wdrożeniu programu PPK chcą uruchomić u siebie drugi program długoterminowego oszczędzania, czyli pracowniczy program emerytalny, mogą to zrobić. W tej sytuacji ustawa o PPK przewiduje dla nich pewne ułatwienia. Nie wszyscy pracodawcy są jednak w stanie z nich skorzystać.

Pracodawca nie może zrezygnować z kontynuowania PPK

Nowo utworzony podmiot, który przyjmuje pierwsze osoby zatrudnione, nie może uruchomić PPE zamiast PPK. Jeżeli przejmie podmiot prowadzący PPE, będzie prowadzić oba te programy.

Lipiec to czas na weryfikację zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK

Z końcem lipca upływa termin do kiedy przedsiębiorcy muszą poinformować PFR o dalszym spełnianiu warunków koniecznych do prowadzenia w firmie PPE zamiast PPK.

PPE albo PPK: firma musi sprawdzić czy może korzystać ze zwolnienia

PPE oraz PPK to sposób na uzyskanie we współpracy z pracodawcą oraz państwe dodatkowych oszczędności dla pracownika na okres po jego przejściu na emeryturę.

Oszczędności na emeryturę i nie tylko

Tylko do końca grudnia mamy czas na wpłatę lub dopłatę do produktów emerytalnych z trzeciego filaru. Prezentujemy przegląd tych form oszczędzania.

Marcin Wojewódka: Cie choroba, czyli kolejny przejaw niepotrzebnej megalomanii

Nie czas wydawać pieniądze Polaków na polityczne fanaberie. Czas zacisnąć pasa i oszczędzać. Żeby właśnie było na emerytury. A nowa aplikacja pieniędzy na jesień wieku nie zwiększy.

Legalna praca, ale wpłaty na program emerytalny już nie

Rosjanina lub Białorusina pracującego w Polsce, który nie ma karty pobytu ani unijnego paszportu, obejmują sankcje związane z wojną w Ukrainie. Instytucja finansowa zwróci więc wpłaty na jego konto w PPE lub PPK, choć pracodawca musi je realizować.

Pracodawca prowadzący PPE musi sprawdzić partycypację według stanu na 1 lipca

Jeżeli 1 lipca poziom partycypacji w PPE był niższy niż 25% osób zatrudnionych, pracodawca, który – z uwagi na prowadzenie PPE – nie wdrożył PPK, musi uruchomić ten program. O liczbie swoich pracowników i uczestników PPK, według stanu na 1 lipca, pracodawca ma obowiązek poinformować Polski Fundusz Rozwoju.

Więcej osób może otrzymać dopłatę roczną od państwa

Dzięki ostatnim zmianom w ustawie o PPK, osoby oszczędzające jednocześnie w PPK i PPE, jeśli spełnią warunki określone w ustawie o PPK, dostaną dopłatę roczną od państwa. Nawet w sytuacji, gdy ich pracodawca zwolni się z finasowania ich wpłat do tego programu.

Pracownicze plany kapitałowe na gorszych zasadach

Część zmian dotyczących PPK, które obowiązują od 4 czerwca 2022 r., nie tylko nakłada nowe obowiązki na podmioty zatrudniające, ale też pogarsza sytuację prawną uczestników programu.