Tag: Sygnaliści

Powiązane

Kadry

Pracodawcy nie powinni czekać na przepisy o whistleblowingu

Choć Polska wciąż nie implementowała dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów, pracodawcy nie mogą biernie czekać. Powinni przygotować się do wdrożenia systemu raportowania nieprawidłowości i zmiany kultury panującej w organizacji.

Sygnaliści: szykują się kary nie tylko dla pracodawców

Pięć nowych przestępstw przewiduje projekt ustawy o sygnalistach. Osobie, która się ich dopuści może grozić kara pozbawienia wolności do lat 3.

Anna Nowacka Isaksson: Sygnaliści będą bezpieczni w Szwecji

Nowa ustawa ułatwi raportowanie o nieprawidłowościach w firmie.

Zakaz odwetu na informatorach. Weszły w życie nowe przepisy

W całej Unii zaczęły obowiązywać przepisy chroniące tzw. sygnalistów. Zakazane są m.in. działania odwetowe na informatorach - pisze Jowita Kiwnik Pargana w "Deutsche Welle".

Sygnaliści pod unijną ochroną
 mimo braku polskiej ustawy

Urzędy, samorządy i część firm musi respektować przepisy, których w naszym kraju jeszcze nie ma.

Teresa Siudem: Nie ma osób nietykalnych

Nadużycia mogą zdarzyć się w każdej firmie i na każdym szczeblu drabiny zawodowej, chociaż jak podkreślają eksperci, im wyżej na tej drabinie tym możliwości są większe. Ważne by zdiagnozować czy dochodzi do patologii w organizacji, a jeśli tak, jak najszybciej je wyeliminować. Bo tracą na tym wszyscy: właściciele, pracownicy, współpracujące podmioty, ale mogą być to także konsumenci.

Dyrektywa o sygnalistach - nowe narzędzie do walki z patologiami

17 grudnia br. powinna wejść w życie ustawa implementująca do polskiego porządku prawnego Dyrektywę o sygnalistach, ale dopiero jest ona w fazie projektu. Przedsiębiorcy nie powinni jednak czekać na jej uchwalenie i zmiany w swoich firmach wprowadzać już teraz.

Trudno będzie zachować anonimowość sygnalisty

Pracodawca będzie musiał wykazać, że dołożył należytej staranności, aby uniknąć ujawnienia osoby zgłaszającej nadużycia. Jednak wydaje się to wręcz niemożliwe.

Robert Gniezdzia: Sygnalisto, musisz chronić się sam

Projektowane przepisy o sygnalistach rażą swoją krótkowzrocznością. To może zniechęcać do zgłoszeń naruszeń prawa.

Nadużycia mogą zdarzyć się w każdej firmie. Jakie podjąć działania?

Każda firma narażona jest na nadużycia czy nieprawidłowości wynikające z działań jej pracowników lub kontrahentów. Zazwyczaj nie są to sytuacje nadzwyczajne, jednak samo postępowanie wyjaśniające wymaga dużej uwagi, wiedzy i wrażliwości biznesowej.