Tag: wierzyciel

Agnieszka Lisak: Polska to raj dla dłużników

Prawa nie można kształtować na podstawie listów.

Marek Domagalski: Notarialna odsiecz, ale dla kogo?

Rząd przyjął w zeszłym tygodniu projekt przewidujący wydawanie przez rejentów m.in. nakazów zapłaty, co ma odciążyć sądy. Byłaby to jednak już trzecia procedura dla prostszych spraw, a z sądami pokoju – czwarta.

Odpowiedni termin przy odstąpieniu od umowy wzajemnej

W obrocie gospodarczym występuje wiele podmiotów nierzetelnych czy nieuczciwych, które nie wywiązują się z obowiązków, jakie przyjęły na siebie zawierając umowę. Prawo cywilne przewiduje jednak mechanizmy dla ochrony poszkodowanej strony kontraktu.

Egzekucje z nieruchomości: lepiej na nowo wycenić dom pod młotek

Licytacje nieruchomości dłużników, po ustaniu okresu ochronnego, jaki obowiązywał w czasie Covid-19, ruszyły z kopyta. Strony mają interes w tym, by domagać się nowych oszacowań.

Twierdzą, że nie brali kredytu, a każą im go spłacać. Skarga nadzwyczajna Ziobry

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od nakazu zapłaty wydanego na podstawie przepisu, który został później uchylony przez Trybunał Konstytucyjny.

Ranking zadłużenia Polaków - najgorzej jest na Śląsku

Jak pokazują dane Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, województwami z najwyższą ogólną sumą zadłużenia konsumentów są Śląsk (6,36 mld zł), Mazowsze (6,27 mld zł) i Dolny Śląsk (4,21 mld zł). Najmniej do oddania w I połowie 2022 r. mieli podlascy (930,4 mln zł), opolscy (1 mld zł) i świętokrzyscy (1 mld zł) konsumenci.

Na egzekucję obywatel może się skarżyć

Postępowanie w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną jest postępowaniem, które obejmuje swoim zakresem tylko jeden ograniczony wycinek postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku zobowiązanego.

Arkadiusz Turczyn: Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela

Niekiedy zaspokojenie roszczenia na polu cywilnoprawnym napotyka trudności. Znaczną rolę „wspomagającą” odgrywa prawo karne. Jednym z takich rozwiązań jest art. 300 k.k. regulujący udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela.

Arkadiusz Turczyn: Wymagalność i przedawnienie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

Kontynuując problematykę kredytów walutowych, mając na względzie potencjalne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia, należy odnieść się również do przedawnienia roszczeń. Co do zasady z art. 405 k.c. wynikają cztery ogólne przesłanki powstania roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (tzw. roszczenia kondykcyjnego):

Zadłużone gospodarstwo rolne można uratować

Ponad połowę łącznej kwoty zadłużenia rolnicy są winni instytucjom finansowym: bankom, firmom windykacyjnym, leasingowym, faktoringowym i towarzystwom ubezpieczeniowym. Sposobem na poradzenie sobie z długami może być restrukturyzacja.