Tag: napiwki

Firma nie musi potrącać PIT z napiwków dla dostawców

Dobrowolne datki od klientów dla osób, które rozwożą posiłki nie są elementem wynagrodzenia z umowy zlecenia.

Napiwki w granicach limitu bez podatku

Przedsiębiorca, który będzie otrzymywał napiwki, a także wirtualne kartki świąteczne skorzysta ze zwolnienia z podatku od darowizn. Konieczne będzie jednak spełnienie pewnych warunków.