Tag:

Hipoteki

Jakie będą nowe wakacje kredytowe

Formuła zaproponowana przez Polskę 2050 pozwoliłaby objąć wakacjami kredytowymi posiadaczy około 250 tys. hipotek. To cztery razy mniej niż w wariancie forsowanym przez dotychczasowy rząd.

Kredyty hipoteczne tanieją po cięciu stóp przez RPP. Już poniżej 8 proc.

Cięcia stóp procentowych przez RPP przynosi efekty m.in. w postaci taniejących kredytów. Koszty nowych hipotek dla gospodarstw domowych we wrześniu to 7,79 proc. wobec 8,01 proc. miesiąc wcześniej.

Kredyty frankowe. Wykreślenie hipoteki po wyroku sądu

Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie frankowej otwiera kredytobiorcy drogę do wykreślenia hipoteki. I choć hipoteka z chwilą uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy wygasa, to nie zostaje ona wykreślona automatycznie z księgi wieczystej, a wymaga działania właściciela nieruchomości – kredytobiorcy.

Banki zaczynają się bać kredytów hipotecznych

Długoterminowe pożyczanie staje się w Polsce produktem wysokiego ryzyka prawnego i politycznego. Bo nie ma gwarancji, że jakaś zewnętrzna ingerencja nie zmieni nagle warunków, na które umówili się bank i klient.

Kredyty hipoteczne mogą zniknąć. Dla banków będą wręcz toksyczne

Rośnie ryzyko, że kredyty hipoteczne będą dla banków w Polsce mało opłacalne, wręcz toksyczne. Jeśli do tego rzeczywiście dojdzie, hipoteki staną się albo mniej dostępne, albo droższe.

Czy administrator hipoteki może przejąć ją na własność?

Powstaje pytanie, czy administrator hipoteki może, w zamian za wierzytelność zabezpieczoną, przejąć na własność, w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym prowadzonym wobec właściciela obciążonej nieruchomości, samą nieruchomość obciążoną hipoteką?

Nadciąga ożywienie: 100 000 hipotek w 2023 roku

Mimo ożywienia na rynku kredytów hipotecznych w pierwszym kwartale cały bieżący rok może być jeszcze gorszy niż fatalny 2022 r. – wynika z prognoz Związku Banków Polskich.

ZUS wpisze hipotekę na nieruchomości członka zarządu

Decyzja o odpowiedzialności członka zarządu stanowi podstawę do ustanowienia hipoteki na należących do niego nieruchomościach. I to nawet, jeśli jest już ona obciążona innymi hipotekami.

Terminowa spłata rat wyklucza zabezpieczenie hipoteką

Płatnika składek, który zawarł z ZUS umowę o rozłożenie zaległości na raty, nie uznaje się za dłużnika. Tym samym nie ma podstaw, by zabezpieczyć to zobowiązanie ustanowieniem hipoteki na jego nieruchomości.

Mateusz Janion: Jak dogonić znikające hipoteki

Hipoteka wykreślona bez ważnej podstawy prawnej wygasa po upływie dziesięciu lat od dnia wykreślenia.