Tag:

Drogi

Powiązane

Zadania Samorządu

Partycypacja w remoncie dróg

Rozwój inwestycji sprawia, że infrastruktura drogowa staje się przeciążona. Budownictwo generuje zwiększenie ruchu drogowego, czyli także większe zużycie dróg. Budowa inwestycji niedrogowej po prostu powoduje konieczność budowy lub przebudowy jej fragmentu.

Wielkopolskie miasta z pieniędzmi na zakup wodorowych autobusów

Blisko 40 mln euro trafi do wnioskodawców z miejskich obszarów funkcjonalnych. Środki te będzie wolno wykorzystać na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.

Kierowcy muszą wiedzieć o opłacie dodatkowej za parkowanie

Kwestia powiadamiania lub niepowiadamiania o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej przed przesłaniem upomnienia powinna wynikać z regulacji dotyczącej sposobu uiszczenia opłaty, zawartej w uchwale.

Jakie obowiązki zarządcy drogi

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia może wiązać się z administracyjną karą pieniężną.

Praw zmotoryzowanych mieszkańców nie można różnicować

Pozbawienie prawa do niższej opłaty w strefie płatnego parkowania mieszkańców, którzy użytkują samochody na podstawie umowy najmu lub użyczenia to dyskryminacja.

Unowocześnienie dróg wojewódzkich i lepsze zarządzanie ruchem

Zarząd województwa małopolskiego ogłosił dwa nabory wniosków do działań „Drogi regionalne” , w których samo województwo pozostaje głównym wnioskodawcą, do współpracy zaprasza jednak także inne podmioty.

Ostre zakręty i korki. Szukają miejsca dla nowej drogi pod Krakowem

Wciąż daleko do rozwiązania gordyjskiego węzła, jakim jest brakujący odcinek zakopianki pomiędzy Krakowem a Myślenicami, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zdołała wreszcie zrobić krok do przodu.

Zimowe dziury łatają od ręki. Ale poprawa będzie tymczasowa

Stan łódzkich ulic jest codziennie kontrolowany, a ubytki - łatane. Miejsca wymagające pilnej naprawy mogą także zgłaszać mieszkańcy. Podobnie jest w innych miastach.

Jak należy ustalać opłaty za zajęcie pasa drogowego

Zróżnicowanie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego jest możliwe tylko przy zastosowaniu ustawowych kryteriów.

Publiczny transport na Śląsku dostępny i zrównoważony

Zakup taboru autobusowego lub trolejbusowego, budowa systemów zarządzania ruchem albo dogodnych punktów przesiadkowych – na takie inwestycje będzie można pozyskać pieniądze.