Tag: Drogi

Powiązane

Zadania Samorządu

Udało się zakończyć kluczowy etap budowy strategicznej drogi na Śląsku

W masywie Baraniej Góry przebity został dwukomorowy tunel o długości 830 metrów na prowadzącej w kierunku granicy ze Słowacją drodze ekspresowej S1, pomiędzy miejscowościami Przybędza i Milówka.

Organizację ruchu trzeba dokładnie przemyśleć i uzasadnić

Wprowadzenie zakazu dla ciężkich samochodów wymaga wzięcia pod uwagę również interesu przedsiębiorców.

Nie ma VAT od kar za przekroczenie czasu parkowania

Opłaty nakładane na użytkowników parkingu za naruszenie warunków regulaminu nie są wynagrodzeniem za usługę.

Chcą walczyć o transport zbiorowy

W wielu rejonach kraju brak wystarczającego dostępu do autobusowej komunikacji publicznej lub nie funkcjonuje ona w ogóle. To ma się zmienić.

Inwestycja w ścieżki rowerowe z częściowym bonusem

Jeśli inwestycja w zamiarze jest przeznaczona nie tylko do użytku publicznego, ale także dla celów gospodarczych to dla powstania tego fragmentu, nie ma podstaw do pozbawiania miasta całkowicie prawa do odliczenia.

Priorytety dla infrastruktury, klimatu i środowiska

Program, z którego mają być finansowane największe inwestycje infrastrukturalne i prośrodowiskowe dostał zielone światło od Komisji Europejskiej. Co dokładnie będzie wspierał?

Nie należało używać w uchwale terminu „rok kalendarzowy”

Przy ustalaniu stawki opłat za zajęcie pasa drogowego można się posługiwać tylko pojęciami przewidzianymi w ustawie.

Inwestycja w gminną infrastrukturę drogową bez korzyści

Samorząd działając w sprawach dróg gminnych, w zakresie ich budowy działa w sposób władczy tj. w charakterze organu, nie jako podatnik VAT.

Województwa Polski wschodniej z zaakceptowanym programem unijnym

Komisja Europejska zatwierdziła program, dzięki któremu ponad 12 mld zł trafi na rozwój dróg, połączeń kolejowych, modernizację sieci oraz rozwój przedsiębiorczości.

Jak zapewnić prawidłowy podział pieniędzy

Prezes Rady Ministrów naruszył rażąco prawo nie udostępniając informacji o podziale środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.