Andrzej Nogal

Andrzej Nogal

Andrzej Nogal: Adwokaturo, nie idź drogą rewolucji

Wielu adwokatów ukąsiło rewolucyjne wzmożenie i poczucie misji przewodników duchowych narodu do postępowego świata. Pół biedy gdy ograniczają się przy tym do wykorzystywania umiejętności czysto prawniczych. Gorzej, gdy swoje retoryczne umiejętności członkowie władz adwokackich wykorzystują w kierunku usprawiedliwiania „bliskich socjalnie” sprawców przemocy i starają się narzucić swój punkt widzenia ogółowi Adwokatów oraz władzom adwokackim.

Andrzej Nogal: Adwokat też jest obywatelem

Organy adwokackie uznały, że ważniejszy jest spokój władzy i zastraszanie niż prawa obywatelskie.

Andrzej Nogal: Warszawska rada adwokacka - jak zarobić na epidemii

Dziekan warszawskiej rady adwokackiej dysponuje wielomilionową nadwyżka finansową oraz korzysta z obniżki składki na rzecz NRA. Pomimo to w okresie pandemii zamiast systemowej pomocy ogółowi warszawskich adwokatów proponuje się frazesy i dalej pobiera składkę adwokacką w pełnej wysokości. Natomiast wygórowane apanaże dla siebie i reszty działaczy rada adwokacka wypłaca w pełnej wysokości. Zamiast straty na epidemii będą zyski.

Andrzej Nogal: Polityczny rzecznik dyscyplinarny warszawskiej adwokatury

Warszawskie władze adwokackie po wielokroć krytykowały z pozycji skrajnie lewicowych obóz rządzący za rozmaite zmiany ustawodawcze. Bardzo źle jednak, że w te same buty wchodzi rzecznik dyscyplinarny, gdyż w ten sposób podważana jest elementarna wiarygodność jego urzędu. Po co komu, kosztowny stronniczy i zideologizowany pion dyscyplinarny? Ale, czy to ma znaczenie w kampanii wyborczej na urząd rzecznika, gdzie można liczyć na poklask rzeszy lewicowych akolitów?

Andrzej Nogal o aferze hejterskiej w MS: adwokatura to nie agencja public relations

Polska to nie USA. Oświadczenia dla prasy, wywiady i komentarze medialne o prowadzonej sprawie nie są zadaniem dla adwokata. Tymczasem, w czasie obecnej afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości niektórym adwokatom, pełnomocnikom poszczególnych jej bohaterów, niebezpiecznie zaciera się granica pomiędzy rolą pełnomocnika procesowego, a rzecznika prasowego klienta.

Zwolnienie z pracy po cytacie: pracownik nie jest niewolnikiem

Pracownik w Polsce nie jest niewolnikiem korporacji i wcale nie musi podzielać jej ideologicznych aspiracji.

Pracownik to nie niewolnik - sprawę zwolnienia z IKEA za czytanie billii komentuje Andrzej Nogal

Międzynarodowe koncerny w swojej polityce marketingowej coraz częściej odwołują się do skrajnych ideologii, wywołując lokalne konflikty kulturowe. Z tej przyczyny potrzebna jest stanowcza reakcja prokuratury wobec tak prowokacyjnego łamania praw pracowniczych, jakie ostatnio miało miejsce w IKEA. Niedopuszczalne jest zwolnienie pracownika za wyrażanie odmiennych poglądów ideologicznych niż prezentowane przez kierownictwo.

Andrzej Nogal: Dyktatura ciemniaków w SN? Ciężki zarzut bez dowodów

Dotychczasowy przebieg naboru do zreformowanego Sądu Najwyższego bynajmniej nie wskazuje, aby poziom rekomendowanych przez KRS kandydatów był niższy niż w poprzednim systemie naboru. Krytykując nominowanych, odwoływać się trzeba do konkretnych przykładów nadużyć, a nie potępiać pryncypialnie nowy system rekrutacji - pisze adwokat Andrzej Nogal.

Adwokat to chłop pańszczyźniany - Andrzej Nogal o ORA w Warszawie

Rzecznik prasowy warszawskiej rady adwokackiej przekonuje w swoim ostatnim felietonie, że jest świetnie. Niewątpliwie, patrząc na jego dochody z ORA, dla niego osobiście, z pewnością. Ogół adwokatów został sprowadzony do roli chłopów pańszczyźnianych, a izbowa demokracja jest systematycznie niszczona.

Andrzej Nogal: Dobra zmiana w warszawskiej Radzie Adwokackiej

Stołeczna palestra ujawniła w końcu dramatyczny stan finansów izbowych po rocznych rządach Mikołaja Pietrzaka. Szacuje się, że ogólny wzrost wydatków na pracowników administracyjnych wyniesie 1/10 budżetu Rady – pisze adwokat.