Anna Meres

Anna Meres: Gazowa pułapka 2. Budujemy ją za własne pieniądze

Generowanie energii z paliw kopalnych samo w sobie jest niezgodne z celami klimatycznymi, a narażanie polskich przedsiębiorców i konsumentów na ryzyka, jakie się z tym wiążą, jest kosztowną nieodpowiedzialnością.

Anna Meres, Greenpeace: PO dostrzega wyzwania klimatyczne, ale czy to wystarczy?

Usłyszeliśmy wiele politycznych deklaracji dotyczących tego, jak politycy Platformy Obywatelskiej zamierzają walczyć ze skutkami zmian klimatu. Wśród nich zabrakło jednak kluczowych działań, jak konieczność szybkiego odejścia od spalania paliw kopalnych.

Meres, Wójcik: Tarcza solidarnościowa, czyli trampolina wyborcza

Rząd PiS przedstawił pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać skutkom wysokich cen energii. Proponowane w “tarczy solidarnościowej” rozwiązania, polegające min. na zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych, bez żadnego kryterium dochodowego - a więc dla wszystkich, nie rozwiązują problemu najuboższych rodzin wielodzietnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej.

Kopalnia Złoczew nie powstanie. „Początek końca Bełchatowa”

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła wydaną w pierwszej instancji decyzję środowiskową dla planowanej kopalni Złoczew oraz odmówiła określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji.

Regiony górnicze są gotowe na transformację. Czy dostaną na to szansę?

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) powstał w ramach Unii Europejskiej, aby wesprzeć regiony w procesie odchodzenia od węgla. Fundusz ma wspomóc społecznościom regionów węglowych sfinansować transformację. Jego celem jest też zapobieganie negatywnym skutkom społecznym zmian np. poprzez programy przekwalifikujące i tworzenie nowych miejsc pracy. Polska ma być największym beneficjentem programu.