Jacek Matarewicz

Podatek cukrowy: warto rozważyć wniosek o zwrot nadpłaty

Gdyby sprzedaż wyrobów nieobjętych podatkiem cukrowym miała mieć wpływ na opodatkowanie napojów dosładzanych, mielibyśmy ewidentne zaprzeczenie zasadzie rozsądnego ustawodawcy - uważa dr Jacek Matarewicz.

VAT w gospodarstwach rolnych do poprawki

Ograniczenie podmiotowe limitujące liczbę osób prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu podatku od towarów i usług z wykorzystaniem wspólnego gospodarstwa rolnego jest niezgodne z prawem UE. Nasz ustawodawca będzie zmuszony dokonać zmiany krajowych przepisów o VAT w tym zakresie.

Jacek Matarewicz: Niepokojące zmiany w uprawnieniach skarbówki

Rozszerzenie możliwości zablokowania kont bankowych i większe uprawnienia aparatu skarbowego rodzą obawy.

Nowy rok to wyższa akcyza na używki

W przyszłym roku więcej zapłacimy za alkohol i wyroby tytoniowe, co ma ograniczyć dostępność cenową szkodliwych produktów. Na decyzję o podniesieniu podatku wpłynęła także bardzo wysoka inflacja.

"Polski Ład" PiS: podatnik zdecyduje czy opodatkować usługi finansowe

Od 1 stycznia podatnik VAT czynny będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia w odniesieniu do określonych usług finansowych pod warunkiem, że złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania.

Można kontynuować działalność w składzie podatkowym

Przejęcie biznesu akcyzowego stało się możliwe bez przerywania procesów produkcyjnych, zapłaty akcyzy od wyrobów znajdujących się w procedurze zawieszenia jej poboru czy uzyskiwania zupełnie nowego zezwolenia.

Ulgi w spłacie zobowiązań a kodeks karny skarbowy

Nieregulowanie podatku w terminie z powodu COVID-19 a ryzyka karnoskarbowe

Koronawirus. Dziś mija termin na sprawozdania do NBP

20 kwietnia mija przedłużony termin złożenia do NBP sprawozdań miesięcznych za luty 2020 r. Jakie są nowe terminy składania sprawozdań miesięcznych – wyjaśnia ekspert.

Jacek Matarewicz: nowa danina zdławi branżę cukrowniczą

Podatek cukrowy jest szkodliwy dla polskiego sektora cukrowniczego i sprzeczny z unijną zasadą niedyskryminacji. Wada projektu to brak przepisów przejściowych.

Dla polskiego konsumenta liczy się smak, nie skład piwa - wyrok TSUE komentuje Jacek Matarewicz

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie składu piwa jest logiczny i może pomóc w rozwiązaniu sporów podatkowych.