Jacek Matarewicz

Ulgi w spłacie zobowiązań a kodeks karny skarbowy

Nieregulowanie podatku w terminie z powodu COVID-19 a ryzyka karnoskarbowe

Koronawirus. Dziś mija termin na sprawozdania do NBP

20 kwietnia mija przedłużony termin złożenia do NBP sprawozdań miesięcznych za luty 2020 r. Jakie są nowe terminy składania sprawozdań miesięcznych – wyjaśnia ekspert.

Jacek Matarewicz: nowa danina zdławi branżę cukrowniczą

Podatek cukrowy jest szkodliwy dla polskiego sektora cukrowniczego i sprzeczny z unijną zasadą niedyskryminacji. Wada projektu to brak przepisów przejściowych.

Dla polskiego konsumenta liczy się smak, nie skład piwa - wyrok TSUE komentuje Jacek Matarewicz

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie składu piwa jest logiczny i może pomóc w rozwiązaniu sporów podatkowych.

Jakie PKWiU na założenie monitoringu

Montaż systemów bezpieczeństwa zalicza się do PKWiU 43.21.10.1, czyli jako roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu. Jeżeli jednak założenie monitoringu wiąże się z ochroną mienia, to właściwe jest PKWiU 80 - usługi detektywistyczne i ochroniarskie.

Faktura to niejedyny dowód

Miejmy nadzieję, że nieakceptowalne zapędy aparatu skarbowego do kwestionowania z przyczyn formalnych kosztów działalności gospodarczej ostudzą wyroki sądów administracyjnych.

Split payment ma także pewne zalety - komentuje Jacek Matarewicz

Zapłata w ramach podzielonej płatności będzie uwalniała podatnika od ryzyka dodatkowej sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości – pisze Jacek Matarewicz.

Szansa na zwrot akcyzy dla browarów

Trybunał Sprawiedliwości może uznać, że lemoniada dodawana do piw smakowych nie powinna podlegać opodatkowaniu.

Nowe zasady rozliczania akcyzy od suszu tytoniowego od 2018 r.

Rozpoczynający się rok przyniesie sporo zmian w podatku akcyzowym. Niektóre już zostały uchwalone i weszły w życie, część z nich zapewne zacznie obowiązywać w najbliższych miesiącach.

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy może podlegać VAT

Kwoty wypłacone z tytułu zakończenia umowy przed ustalonym terminem są elementem składowym wynagrodzenia za usługę umówioną między stronami.