Adam Bodnar

Adam Bodnar o zadaniu dla nowego RPO: Skończyć z serem szwajcarskim

Nowy rzecznik powinien traktować dyskryminację priorytetowo.

Adam Bodnar: Uwolnić patenty na szczepionki przeciw Covid-19

Zdjęcie ochrony patentowej nie powinno wywłaszczyć koncernów, lecz nakłonić je do dzielenia się wiedzą.

Adam Bodnar, Maciej Taborowski: Uczciwi nie muszą się bać

Ratyfikacja Funduszu Odbudowy to też dyskusja o kontroli wydatków i akcesji do Prokuratury UE.

Adam Bodnar: Strasburska nadzieja dla Polski

W wyroku w sprawie sędziego Grzędy mogą się pojawić ważne wskazówki.

Adam Bodnar, Hanna Machińska: Gwarancje nie dają gwarancji

Tortury, nieludzkie, poniżające traktowanie i karanie to hańba XXI wieku.

Adam Bodnar: Cmentarze rzadziej odwiedzane

Często o nich nie pamiętamy. Nie jesteśmy świadomi ich historii, znaczenia, tradycji.

Adam Bodnar, Hanna Machińska: Polska może pomóc Białorusi

Polska dyplomacja powinna zadbać o utworzenie centrum dokumentacji rażących naruszeń praw człowieka i zapewnić jego funkcjonowanie.