Jan Błeszyński

Prof. Jan Błeszyński: Już jako chłopiec bawiłem się w sąd

Jak zostałem prawnikiem... dla „Rzeczpospolitej” prof. Jan Błeszyński