Marek Goliszewski

Marek Goliszewski: Utworzyć Zespół Konsultacyjny do walki z Covid-19

W nawiązaniu do apelu Lewiatana, przyjętego przez Radę Przedsiębiorczości, dotyczącego zapewnienia niezbędnych, ramowych warunków dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych w sytuacji obostrzeń skierowanych na walkę z pandemią COVID-19, zwracamy się do Pana Premiera z pilną potrzebą ustanowienia Zespołu Konsultacyjnego, w którego skład wejdą eksperci delegowani przez Radę oraz stronę rządową.

Marek Goliszewski: Jaka Polska po?

Słyszy się często od polityków, którzy oddali władzę Prawu i Sprawiedliwości, że po pandemii trzeba Polskę wymyślić na nowo. Nie trzeba – pisze prezes Business Centre Club.

Marek Goliszewski: Ingerencja w prawo własności prywatnej nie może mieć miejsca

Pomysł, by organ administracji podatkowej I instancji mógł pozbawić przedsiębiorcę prawa własności w taki sposób, jak proponowany w nowej Tarczy Antykryzysowej zasługuje na krytykę.

Marek Goliszewski: Czas powoli odblokowywać gospodarkę

Rząd zapowiada rychłe odmrożenie gospodarki. Trudno nie podzielić zasadności rządowego myślenia w tym kierunku. Koszt obecnego spowolnienia to strata rzędu 7-8 mld zł dziennie.

Podzielam wiarę premiera w polską przedsiębiorczość

Poważnie odbieram deklarację premiera, że wspieranie przedsiębiorców jest obowiązkiem państwa oraz że Polska ma oprzeć się na nowoczesnej gospodarce, konkurującej innowacjami, a nie tanią siłą roboczą.

Nowy rząd, stare problemy

Nadchodzący czas zderzy rząd z dylematem redukcji wydatków sztywnych budżetu, ograniczenia deficytu, redukcji pozapłacowych kosztów pracy, weryfikacji 500+.

Walczmy dalej z szarą strefą

Od lat zabiegamy o działania rządu, szczególnie Ministerstwa Finansów, które zmniejszają szarą strefę i ograniczają do minimum przestępczość podatkową.

Pozytywy i zagrożenia

Rosną koszty produkcji we wszystkich niemal sektorach działalności gospodarczej. A to obniża konkurencyjność – pisze przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

BCC: Ufamy, że Paweł Olechnowicz nie usłyszy zarzutów

W związku z medialnymi doniesieniami o zatrzymaniu przez organy ścigania Pawła Olechnowicza, b. prezesa koncernu Lotos, jednego z najwybitniejszych menedżerów RP, oświadczam co następuje:

Rok premiera Mateusza Morawieckiego

Oceniając mijający właśnie rok działań premiera, przedsiębiorcy dostrzegają pozytywy i negatywy.