Hubert Kordos

Autor jest adwokatem niewykonującym zawodu, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie

Wytwór sztucznej inteligencji nie jest przedmiotem prawa autorskiego

Frapujące stanowisko w przedmiocie wytworu sztucznej inteligencji w świetle prawa autorskiego zajął niedawno – w jednym z pierwszych orzeczeń, odnoszących się do tej kwestii – Sąd Miejski w Pradze, rozstrzygając spór pomiędzy grafikiem a działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością praską kancelarią adwokacką.