Jan Stefanowicz

Antoni Z. Kamiński, Jan Stefanowicz: Czy państwo polskie można zdekolonizować?

Relacje między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą nie spełniają warunków niezbędnych, by zadziałał mechanizm kontroli i równowagi.

Nieć, Stefanowicz, Szamałek, Galos: Potrzebne nowe podejście do zasobów ziemi

Polityka państwa ws. surowców musi uwzględniać wymagania zrównoważonego rozwoju i dać nam udział w gospodarce UE.