Rafał Dudek

Ugoda z bankiem – czy się opłaca frankowiczom

Alternatywą dla sporu sądowego może być zawarcie ugody z bankiem. Pojawia się pytanie, czy polubowne rozwiązanie sporu z bankiem może być korzystne dla frankowicza.

Kredyty frankowe. Czy bank ma prawo żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

Po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do waluty obcej kluczowe znaczenie dla stron ma rozliczenie świadczeń dokonywanych w ramach obsługi kredytu. Nie ma wątpliwości, że bank jest zobowiązany do zwrotu wszelkich spłaconych przez kredytobiorcę rat, prowizji i innych kosztów okołokredytowych. Kredytobiorca z kolei musi zwrócić bankowi kwotę udzielonego kredytu.

Czym są „kredyty frankowe”?

Określenie „kredyt frankowy” ma charakter potoczny i na dodatek jest mylące. W rzeczywistości tego rodzaju kredyty nie są walutowe. Były wypłacane w złotych polskich i do 26 sierpnia 2011 roku, czyli wejścia w życie tzw. ustawy spreadowej, mogły być spłacane wyłącznie w PLN.