Mariusz Gasztoł

Mariusz Gasztoł: Jak poszerzyć współpracę w regionie

Projekt Forum Inwestycyjnego Europy Środkowej jest rozwinięciem doświadczeń ze współpracy w Londynie.

Jak usprawnić współpracę z zagranicą

Polskie podmioty gospodarcze powinny się skrzyknąć do wspólnych działań, a państwo sięgnąć po partnerstwo publiczno-prywatne i nowoczesne technologie.

Forum Inwestycyjne Europy Środkowej w Londynie

Już w najbliższy wtorek (12 czerwca) w Londynie będzie miało miejsce Forum Inwestycyjne Wielka Brytania – Europa Środkowa.

Jak zdynamizować polski eksport

Trzeba postawić pytanie, jak powinien wyglądać optymalny kształt instytucji publicznych, a także podział kompetencji w obszarze wspierania przedsiębiorstw w ekspansji międzynarodowej.

Jak zdynamizować polski eksport?

Jest taki stary dowcip. Ilu trzeba ekonomistów ze szkoły chicagowskiej, aby wymienić przepaloną żarówkę ? Ani jednego … Zrobi to niewidzialna ręka rynku.