Marek Trzos-Rastawiecki

Bartczak, Trzos-Rastawiecki: Solidny fundament WIBOR-u

Zarzucanie WIBOR-owi „braku reprezentatywności” to absurd. Fundament, na którym opiera się WIBOR, to około 250 miliardów złotych. Tygodniowo!