Paweł Skuczyński

Paweł Skuczyński: Mocniejsza autonomia klienta w relacjach z radcami prawnymi

Trzeba poinformować m.in. o pozasądowych możliwościach rozstrzygnięcia lub rozwiązania sporu, w szczególności w trybie mediacyjnym oraz arbitrażowym, o ile pozwala na to charakter sprawy.

Paweł Skuczyński: Koniec współpracy radców ze spółkami kapitałowymi

W sposób wyraźny została ona uznana za nieetyczną, gdyż godzi w podstawowe wartości zawodu i zagraża opartej na zaufaniu relacji z klientem.

Paweł Skuczyński: konflikt interesów w pracy radcy prawnego w nowej odsłonie

Fundamentalny charakter zmian dotyczących konfliktu interesów w zawodzie radcy prawnego polega na nowym podejściu do jego badania oraz zarządzania sytuacjami, w których wystąpił.