Jan Paweł Górski

Czy spółka może zasiedzieć nieruchomość?

Nie ma przeszkód prawnych, ważne są jednak terminy.

Pozew wspólników tylko teraz

W grudniu jest ostatni dzwonek dla wspólników nieprzerejestrowanych spółek na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych.

Michał Górski, Jan Paweł Górski: Rozmywanie reprywatyzacji

Kolejne nieuzasadnione ograniczenie w reprywatyzacji przyszło tym razem ze strony Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Michał Górski, Jan Paweł Górski: Czy las państwowy można zasiedzieć?

Czekamy na uchwałę poszerzonego składu Sądu Najwyższego, która może mieć poważne skutki gospodarcze. Dowiemy się, czy sędziowie potwierdzą, że nie ma podstaw do traktowania lasu jako rzeczy wyłączonej z obrotu.