Grzegorz W. Kołodko

Grzegorz W. Kołodko: „Rocznicowanie” Okrągłego Stołu, Polski w Unii i w NATO

Warto przy okazji dwóch rocznic – sukcesu Okrągłego Stołu i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – odbyć poważną debatę na temat dalekosiężnych celów rozwoju. Debatę polityczną i medialną, akademicką i intelektualną, powszechną i środowiskową.

Grzegorz W. Kołodko: Jak rozwój gospodarczy wpływa na zmiany geopolityczne

Geopolityka kieruje się innymi racjami niż racjonalne gospodarowanie, powodując, że gospodarki, nawet jeśli są sobie bliskie geograficznie, są na antypodach geopolitycznych.

Grzegorz W. Kołodko: Budżet 2024 pierwszym testem koalicji

Bez ekonomicznie, społecznie i ekologicznie zintegrowanej polityki, odpowiedzialnie koordynowanej jedną, profesjonalną ręką, niewiele będzie pożytku ze zlepku gospodarczych zapisów umowy koalicyjnej.

Grzegorz W. Kołodko: Druga dekada

Chiny, UE i USA konkurują o ekonomiczne i polityczne wpływy w emancypujących się gospodarkach. Wynik tej rywalizacji jest taki, że przy okazji niemałych korzyści krajów rozwijających się najwięcej zyskały Chiny dzięki Inicjatywie Pasa i Szlaku.

Grzegorz W. Kołodko: Gdzie jest Polska?

Wzmacnianie Unii Europejskiej jako spoiwa układów euroatlantyckiego i euroazjatyckiego to w obecnej sytuacji geopolitycznej imperatyw polskiej racji stanu – przekonuje ekonomista.

Grzegorz W. Kołodko: Koalicja nowego pragmatyzmu

W tych trudnych czasach – wobec ogromu piętrzących się wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań rozwojowych – konieczna jest nowa kompleksowa strategia dla Polski.

Grzegorz W. Kołodko: Dwadzieścia wiosen minęło

Dużo większe znaczenie dla naszego rozwoju niż dopływ unijnych środków finansowych oraz prywatnych inwestycji zagranicznych mają zmiany strukturalne i instytucjonalne wymuszone przynależnością do Unii Europejskiej.

Grzegorz W. Kołodko: Szaleństwo do kwadratu

Zamiast z dumą ogłaszać, że zwiększymy wydatki wojskowe, może wezwać innych do zahamowania militarnego szaleństwa? Mniej ludzi będzie cierpieć i ginąć; na Ukrainie też – przekonuje ekonomista.

Grzegorz Kołodko: Wojna trwa i ma trwać

Wyścig zbrojeń nie jest sposobem zakończenia rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Trzeba dyplomacji.

Grzegorz W. Kołodko: Z Donbasu nad jezioro Czad

Koszty zakończenia wszystkich współczesnych wojen są mniejsze niż koszty ich kontynuowania.