Eugeniusz Gatnar

Eugeniusz Gatnar: Kto zatrzymał inflację w Polsce

Inflacja będzie ograniczana wolniej niż w listopadowej projekcji NBP, bo RPP za wcześnie de facto zakończyła cykl podwyżek stóp.

Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt: IV kadencja. Od płytkiej deflacji do wysokiej inflacji

Kończy się nasza kadencja w Radzie Polityki Pieniężnej. Gdy sześć lat temu zostaliśmy do Rady powołani, Eugeniusz Gatnar przez Senat RP, a Łukasz Hardt przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, to w składanej przed powołującym go organem przysiędze każdy z nas mówił: „[…] będę działać z pełną bezstronnością, posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z celami działalności Narodowego Banku Polskiego”. Podstawowym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Na koniec kadencji chcemy zdać sprawozdanie z tego, na ile nasze działania wypełniły słowa powyższej przysięgi i taki też jest cel tego tekstu.

Eugeniusz Gatnar: Prawda o inflacji

RPP powinna starać się sprowadzić inflację do 2,5 proc. w horyzoncie projekcji. Tylko wtedy w razie szoków jest szansa na utrzymanie dynamiki inflacji w przedziale wahań.