Łukasz Boberek

Siemiątkowski, Boberek: Wytrych do unieważniania umów kredytowych

Odesłanie do tabeli kursowych to nie klauzula abuzywna, jeśli banki nie kształtowały kursów w oderwaniu od sytuacji rynkowej.

Siemiątkowski, Boberek: Czy sądy i banki zrobiły wszystko, co mogły?

Zadanie właściwego pytania Trybunałowi Sprawiedliwości UE pozwoliłoby wyjść z absurdu orzekania nieważności umów w sprawach frankowych. A w konsekwencji utorowałoby drogę nowej strategii, skutkującej korygowaniem rozkładu ryzyka przez sądy krajowe.

Dlaczego KRRiT musi udzielić koncesji TVN 24

Brak działania Rady w sytuacji, w której jest ona do niego obowiązana, ma charakter destrukcyjny, tak dla realizacji praw i dochodzenia interesów przez stację telewizyjną, jak i w odniesieniu do dobra społecznego, jakim są niezależne media i zaufanie do lojalnego działania organów państwa.