Mikołaj Wild

Mikołaj Wild: Korzyści z celu publicznego

Likwidacja zasady korzyści przyniesie oszczędności Skarbowi Państwa i inwestorom publicznym, jednak nie tyle kosztem osób wywłaszczanych, ile przez ograniczenie zbędnych kosztów obsługi prawnej procesów administracyjnych.

Centralny Port Komunikacyjny – nie wierzmy w mity!

Jestem wdzięczny Panu dr. Andrzejowi Jakubowiczowi za Jego tekst opublikowany 9 lipca w „Rzeczpospolitej” pod tytułem „Komu potrzebny jest CPK”. Artykuł jest co prawda mocno krytyczny wobec projektu CPK, ale pokazuje, w jak dużym stopniu postrzeganie CPK – nawet w gronie akademickim – opiera się wciąż bardziej na spekulacjach i domysłach, niż na faktach i jednoznacznych dokumentach rządowych.