Monika Kulig

Uchylenie się od skutków prawnych zawartej ugody

Niewątpliwą zaletą ugody jest szybsze zakończenie postępowania między spornymi stronami i szansa na kontynuowanie wzajemnej współpracy w przyszłości, jednak zdarzają się sytuacje, w których pomimo jej podpisania ugoda sądowa może zostać przez którąś ze stron podważona.

Umowa zawarta na odległość, a obowiązek zapłaty kary umownej przez przedsiębiorcę

W obiegu gospodarczym rozpowszechnione są umowy zawierane na odległość, m.in. za pośrednictwem rozmów telefonicznych z konsultantami. Nie zawsze jednak zawarcie takiej umowy okazuje się dla jednoosobowego przedsiębiorcy korzystne, a jeszcze większe problemy zaczynają się, gdy przedsiębiorca chce zakończyć taki stosunek umowny przed upływem okresu jego obowiązywania.

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego dla następcy prawnego wierzyciela nie takie proste

Następca prawny wierzyciela najpierw musi zadbać o dysponowanie tytułem podstawowym poprzez postępowanie klauzulowe. Dopiero wtedy otwiera mu się droga do występowania o dalszy tytuł wykonawczy.

Proces cywilny na nowych zasadach

Zmiany w procedurze cywilnej dotyczą głównie elektronicznego dostępu stron do akt prowadzonej sprawy i elektronicznych doręczeń, a także zasad odbywania się posiedzeń zdalnych.

Doręczenie pozwu przedsiębiorcy wciąż trudne

Mimo nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która miała pomóc osobom próbującym pozwać „ukrywającego się” przedsiębiorcę, powodowi nadal mogą pozostać dotychczasowe opcje.

Sąd przymusi do kontaktów z dzieckiem

Ojciec lub matka, którzy unikają ustalonych w postanowieniu sądu opiekuńczego spotkań z potomkiem, mogą zapłacić określoną kwotę za każdy przypadek takiego zachowania.

Czy trzeba dostarczyć sprzedającemu zepsute auto by skorzystać z rękojmi?

Przy zakupie różnego rodzaju rzeczy ruchomych, kupujący często napotykają problem wad stwierdzonych dopiero po jakimś czasie od dostarczenia im rzeczy, tj. wad niewidocznych na pierwszy rzut oka. Dzieje się tak przykładowo przy zakupie pojazdów, gdzie w krótkim odstępie czasu od zakupu występują w nich niespodziewane awarie.

Niezgodności w aktach USC zablokują przyjęcie lub odrzucenie spadku

Niezgodności występujące w aktach stanu cywilnego uniemożliwiają złożenie przed notariuszem oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Czy trzeba odkażać towary ze zwrotów w sklepie online?

- Prowadzę sklep, obecnie zajmuję się tylko sprzedażą online. Czy produkty które otrzymuję ze zwrotów, muszą być odkażane, przejść jakoś kwarantannę?