Bogdan Paduch

Bogdan Paduch o rocie ślubowania policjantów

Znajomość roty ślubowania to nie tylko wykucie jej na pamięć, ale także wiedza, co się mieści w jej treści i co z niej dla policjanta wynika – pisze prawnik.

Pieniężne zadośćuczynienie za małżeńską krzywdę

Prawo rodzinne nie przewiduje ?zadośćuczynienia za krzywdę małżeńską. ?Sąd Apelacyjny w Lublinie na szczęście przyjął, ?że jeśli mąż znęca się nad żoną, ponosi odpowiedzialność nie tylko karną, ale także cywilną. I przyznał jej 50 tys. zł – pisze prawnik Bogdan Paduch.

Niejasne oblicze uprawnienia wojewody

Powstała dość niejasna sytuacja, w której kategorycznie brzmiący przepis o zatwierdzaniu przez wojewodę regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej znajduje swoje zastosowanie tylko w odniesieniu do niewielkiej ich liczby