Rafał Leśkiewicz

Rafał Leśkiewicz, rzecznik IPN: Apeluję, by nie kierować się w dyskusjach nad losem IPN emocjami

Instytut Pamięci Narodowej nigdy nie był, nie jest i na pewno nie będzie na usługach jakiejkolwiek partii politycznej, choć są środowiska, które potrafią pracę IPN docenić. Inne za każdym razem, gdy dochodzą do władzy, wyłącznie straszą jego likwidacją.

Dr Rafał Leśkiewicz: Historia jedna, opinii wiele

Kiedy się spieramy o naszą historię, starajmy się odpowiadać na pytanie „jaka", a nie „czyja" ona jest – historyk z IPN polemizuje w sprawie interpretacji konferencji jałtańskiej.

Historia emocjami pisana

Udostępnienie dokumentów z szafy Kiszczaka nie jest żadnym nadużyciem. Taka jest rola każdego archiwum – pisze historyk z IPN.

Leśkiewicz: Teczki specjalnej troski

25 lat po likwidacji organów bezpieczeństwa PRL katalog prawnie chronionych dokumentów wytworzonych przez te instytucje powinien zostać ograniczony do niezbędnego minimum. Reszta akt bezpieki powinna trafić w ręce badaczy – pisze historyk IPN.

Docenić bohaterów walki z komunizmem

Musimy walczyć o zadośćuczynienie dla dawnych bohaterów – pisze historyk z IPN.

Rafał Leśkiewicz: W walce o wolność każdy był ważny

Kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego to okazja do przypomnienia nie tylko o całym złu komunizmu, ale też pokazania licznych przypadków postaw niezłomnych. To szczególnie ważne dla środowisk lokalnych, w których często w całkowitym zapomnieniu żyją prawdziwi bohaterowie – pisze historyk.