Marcin Liberadzki

Marcin Liberadzki: Szwajcarska jazda po bandzie

Nie zdecydowano się na wywłaszczenie akcjonariuszy Credit Suisse, bo to przeczyłoby istocie „komercyjnej” transakcji.

Marcin Liberadzki: Czy Polskę czeka oddolna euroizacja

Za słabe kapitałowo jak na potrzeby inwestycyjne banki i niedorozwinięty krajowy rynek kapitałowy mogą sprawić, że polska gospodarka zacznie się spontanicznie przestawiać na euro, bez oglądania na decyzje polityczne.

Marcin Liberadzki: Nieodrobiona lekcja

Państwo polskie wespół z bankami musi się dobrze przygotować, żeby wykorzystać szansę na masowe wprowadzenie kredytów hipotecznych o okresowo stałym oprocentowaniu.

Przymusowa restrukturyzacja bez bail-in?

O procedurze resolution, zastosowanej w Polsce po raz pierwszy wobec banku PBS Sanok, pisze profesor SGH.

Upadłość instytucji kredytowych a regulacje UE

Najnowsze regulacje UE przewidują restrukturyzację i (w ostateczności) uporządkowaną likwidację zagrożonych instytucji kredytowych. Polska nie wdrożyła przepisów umożliwiających taką procedurę.

Hybrydowe papiery wartościowe - nowy rodzaj obligacji

Możliwe stało się kreowanie nowego rodzaju obligacji, które można zaklasyfikować jako hybrydowe papiery wartościowe. Oferują one emitentom większą elastyczność warunków finansowania niż zwykłe obligacje.