Adam Sanocki

Adam Sanocki: Rozwój sztucznej inteligencji to wyzwania etyczne i prawne

To, co do tej pory oglądaliśmy w filmach science fiction, staje się rzeczywistością. Sztuczna inteligencja zastępuje nas nie tylko w czynnościach powtarzalnych, ale i wymagających kreatywności.

Adam Sanocki: Celem UODO nie jest karanie

Kary z RODO, którymi tak straszono administratorów przed 25 maja 2018 r., są stosowane wyjątkowo. I nie sięgają limitów określonych w rozporządzeniu.

Wyzwania inspektorów w sektorze publicznym mają swoją specyfikę

Organ administracji powinien poszukiwać przede wszystkim inspektorów ochrony danych osobowych, którzy mają doświadczenie i znają specyfikę administracji bądź też są wyedukowani właśnie w tym kierunku.

Program stypendialny klasa

"Program jest wyjątkowy, bo został skierowany do absolwentów gimnazjów. Oprócz wsparcia finansowego zapewniana jest pełna opieka przez 3 lata nauki w liceum"- omentuje Małgorzata Zdzienicka, Prezes Zarządu Fundacji BGŻ BNP Paribas

Ciężki los elektrośmieci

Od 1 stycznia obowiązuje ustawa regulująca utylizację odpadów. Mimo postępów problemy sprawia zbiórka sprzętu i mała ilość miejsc zbiórki. Obowiązek zbiórki elektro śmieci spoczywa na producentach i importerach sprzętu a ostatecznym odbiorcą są zakłady przetwarzania. Zużyty sprzęt możemy oddać nie tylko w punkcie handlowym, ale także przy dostawie nowego sprzętu do domu. Komentują Mirosław Baściuk, prezes Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów Elektro- odzysk oraz Adam Sanocki z "Rzeczpospolitej"

Potrzeby polskiej energetyki

Potrzeba wprowadzenia rynków mocy wynika z konieczności zachowania bezpieczeństwa energetycznego. Coraz bardziej nowoczesny rynek energii ma problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości mocy dla użytkowników. Komentują dr Marcin Stoczkiewicz oraz Adam Sanocki z "Rzeczpospolitej".

Wolimy domowe leczenie od pomocy lekarskiej

Według badań 70% Polaków stosuje techniki samoleczenia. W prostych dolegliwościach domowe rozpoznawanie dolegliwości i ich leczenie jest dla nich wystarczające. Ponad 50% badanych wiedzę o sposobach leczenia czerpie z internetu. Komentuje Marcin Rzepka, PMR Consulting & Research w rozmowie z Adamem Sanockim.

Czy jesteśmy innowacyjni?

Boston Consulting Group przebadał innowacyjność na świecie. Pośród 50 najbardziej innowacyjnych firm znalazło się 29 ze Stanów Zjednoczonych, 11 z Europy i 10 z Azji. Na liście nie ma polskich firm. Co przeszkadza Polakom w byciu innowacyjnym? Komentuje Lidia Kołucka, Pelion i Adam Sanocki z "Rzeczpospolitej"

Ukazała się "Biała Księga Branży Drogowej" - program zmian w infrastrukturze drogowej

Wchodzimy w nową perspektywę budowania dróg ze środków unijnych i analizując popełnione błędy w poprzednich okresach opracowaliśmy zbiór wskazań dla branży drogowej dotyczących organizacji który pozwoli rozwiązać problemy branży. Komentuje Andrzej Wyszyński w rozmowie z Adamem Sanockim