Adam Kraszewski

Adam Kraszewski: trudno eliminować z rynku fałszywe leki

Prawidłowe wdrożenie regulacji o zapobieganiu obrotowi sfałszowanymi medykamentami to wyzwanie dla uczestników rynku – pisze prawnik.

Sposób na zawarcie umowy ?na czas określony z członkiem zarządu

Istnieje rozwiązanie, które pozwoli na zawarcie umowy na czas określony i zapewni zatrudnienie członka zarządu przez okres sprawowania mandatu – piszą prawnicy.

Zawarcie umowy na czas trwania kadencji - wątpliwości prawników

Zawarcie umowy na czas trwania kadencji może doprowadzić do sytuacji, w której w okresie między końcem kadencji a wygaśnięciem mandatu członek zarządu spółki kapitałowej pozbawiony będzie umowy o pracę – zauważają prawnicy.