Jacek Bilewicz

Prokurator Jacek Bilewicz: Związkowe projekcje

Stowarzyszenie nie jest autorem opisanych przez Jacka Skałę propozycji rozwiązań, które mają stanowić niebezpieczeństwo dla sprawnego funkcjonowania prokuratury.

Zmiany w ustawie Prawo o prokuraturze

Podobno mamy demokrację. Niemniej jednak projekt , który miał zostać opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach tzw. czwartego pakietu antykryzysowego wydaje się nawiązywać do monarchii patrymonialnej, cechującej wczesnośredniowieczny ustrój Polski. Polegała ona na dziedziczeniu praw i urzędów, kiedy król dążąc do unifikacji struktur plemiennych, swojemu potomkowi, tak przyrodzonemu, jak i przybranemu przekazywał całość sprawowanej przez niego władzy.

Gwarancje ustroju prokuratury w „państwach cywilizowanych"

Gwarancje ustroju prokuratury w „państwach cywilizowanych".

Jacek Bilewicz: Niezależna prokuratura i „dobra zmiana” wobec przestępstw z nienawiści

Praktyka może się błyskawicznie zmienić, podobnie jak reakcja właściwych organów. Ale by się tak stało, konieczna była śmierć samorządowca.

Jacek Bilewicz: Raz jeszcze o przeniesieniach prokuratorów

Lata mijają, świat się zmienia, instytucje międzynarodowe definiują standardy działalności organów publicznych, w tym prokuratury, a demony przeszłości powracają.