Aleksandra Tkaczyk

Spadkobiercy dziedziczą obowiązek naprawienia szkody po przestępcy

Wyrok Sądu Najwyższego wydany na początku sierpnia w sprawie o sygnaturze II CSK 844/16 wciąż budzi wiele kontrowersji i emocji.

Błędy w raportach o zdarzeniach cenotwórczych i informacjach poufnych mogą słono kosztować

Dopiero teraz, rok od wejścia w życie postanowień rozporządzenia MAR okaże się, jaki poziom kar będzie stosowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czy sankcje będą miarkowane, czy też urząd będzie sięgać do maksymalnieg możliwego poziomu nakładanych kar.

Obiedzińska/Tkaczyk: Do sądów cywilnych wkracza informatyka

Możliwość sporządzania dokumentów w formie elektronicznej spowoduje, że przybędzie procesów, w których konieczny będzie udział biegłego. Ktoś musi ocenić ich prawdziwość – zauważają prawnicy Marzena Obiedzińska i Aleksandra Tkaczyk.