Wojciech Przybylski

Wojciech Przybylski: Nowy impuls dla Trójkąta Weimarskiego

Po wizycie Donalda Tuska w Berlinie i Paryżu: Polska podejmuje wysiłki dyplomatyczne, aby zapełnić lukę w tandemie francusko-niemieckim. To dobra wiadomość dla Ukrainy i przyszłości rozszerzonej Unii Europejskiej.

Jan Farfał, Wojciech Przybylski: Szybka akcesja to konieczność

Unia Europejska może przespać swój historyczny moment. Potrzeba nam sprawnej akcesji – piszą analitycy Visegrad Insight.

Trójmorze: Do sukcesu wciąż czegoś brakuje

Inicjatywa Trójmorza może odpowiedzieć na potrzeby inwestycji i bezpieczeństwa UE, o ile sama pokona swoje słabości – pisze ekspert ds. polityki europejskiej.

Wojciech Przybylski, Anna Wojciuk: Zapomniana debata

Procesy partycypacyjne będą odgrywać coraz większą rolę w Unii Europejskiej. Polacy biorą w nich udział niechętnie. Czas na aktywniejszą rolę samorządów - piszą eksperci.

Pięć dróg dla Europy Środkowej

Grupa międzynarodowych ekspertów w wyniku głębokiej debaty i długich dyskusji nakreśliła pięć możliwych scenariuszy dla Europy Środkowo-Wschodniej i państw Grupy Wyszehradzkiej. Oto one.

Nowy układ sił w Europie Środkowej

Spada przydatność faktycznych sojuszy z Polską.

Przybylski: Obywatelska sieć

Rewolucja cyfrowa niepostrzeżenie przeniosła ciężar z wyścigu szczurów na zdolność do kooperacji. Współpraca staje się podstawą odniesienia sukcesu – twierdzi prezes fundacji Res Publica.