Piotr Zawadzki

Jednolity rynek cyfrowy – trzeba trzymać rękę na pulsie

Czeka nas wiele zmian. Dlatego warto wiedzieć, nad czym aktualnie pracuje Komisja Europejska i jakie plany ma na najbliższe miesiące oraz lata, a także jak może to wpłynąć na działalność sektora mediów i reklamy.

Dane osobowe: strategia tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Strategia tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego zakłada, że Europa stanie się obszarem dynamicznego rozwoju dla gospodarki opartej nad danych. Komisja podejmuje więc działania, aby dane swobodnie przepływały między państwami.

Unia Europejska: będą zachęty do wymiany danych

Komisja Europejska zapowiedziała podjęcie stosownych kroków – zarówno prawnych, jak i politycznych oraz organizacyjnych – zmierzających do ograniczenia istniejących barier i zwiększenia potencjału unijnej gospodarki danych.

Piotr Zawadzki: Kupując budynek trzeba uważać na prawa autorskie architekta

Przy określaniu ryzyka transakcji należy sprawdzić, czy umowy z architektami obejmowały skuteczne klauzule przeniesienia autorskich praw majątkowych – pisze prawnik Piotr Zawadzki.

Piotr Zawadzki: Nie każda zmiana w projekcie architekta to ryzyko

Architekci nie są pozbawieni ochrony, gdy w ich dziełach wprowadzane są nieuprawnione zmiany. To jednak, czy roszczenia będą skuteczne, zależy od przyczyn i sposobu wprowadzania zmian – pisze ekspert Piotr Zawadzki.