Marcin Szczelina

Polacy na Łotwie – czas odrodzenia

Imperium uznało, że Polacy na Łotwie są zbędni. Związek Polaków na Łotwie zlikwidowano już w 1940 r. Ostatnie polskie szkoły, w Dyneburgu i Rydze, zamknięto w 1948 r.

„Utracona arkadia...”

Mija rok, na którym mrocznym cieniem położyła się smoleńska tragedia, która zabrała Macieja Płażyńskiego, pierwszego autora tych cyklicznych felietoników pisanych w imieniu „Wspólnoty Polskiej”, oraz innych ludzi szczególnie Kresom oddanych.

Maciej Płażyński 1958 – 2010

Wierzył w to, że jako Polacy – w kraju, na Kresach czy w Ameryce – jesteśmy wspólnotą...

Marszałek, Profesor, Dziadek

Odszedł od nas prof. Andrzej Stelmachowski. Tym razem na zawsze. Z bieżącego kierowania „Wspólnotą Polską” wycofał się w maju 2008 roku, pozostawał naszym honorowym prezesem. Powoli odsuwał się od instytucji, która, śmiało to można rzec, była jego dzieckiem.