Dagmara Pawełczyk-Woicka

Dagmara Pawełczyk-Woicka: Nowe szaty cesarza

W jaki sposób europejskie trybunały kwestionowały legalność polskich sędziów.

Dagmara Pawełczyk-Woicka: Dowód na niezawisłość. Młot na czarownice

Sędziowie SN – neosędziowie, jak niektórzy ich nazywają - aby uzyskać certyfikat niezawisłości, wykazują się „łagodnością”, jak sędziowie Izby Dyscyplinarnej, a sędziowie Izby Kontroli odpowiednio „europejskością”.

Uchwały sędziów - uniemożliwienie funkcjonowania sądów

Celem niektórych uchwał podejmowanych przez organy samorządu sędziowskiego jest uniemożliwienie funkcjonowania sądów.

Kłamstwa na temat losowego przydziału spraw sędziom

Dopiero nowelizacja przepisów wprowadziła jako zasadę ustawową równy i losowy przydział spraw

Wieloosobowe składy sędziowskie a długotrwałość procesów

Zasadzie niezmienności składu sądu przeszkadzają ławnicy - piszą Dagmara Pawełczyk-Woicka oraz Dariusz Pawłyszcze.

Czy tryb powoływania asesorów zagrozi ich niezawisłości

Źle by się stało, gdyby w ogniu walki politycznej wchodzący do służby asesorzy zostali napiętnowani jako gorsi sędziowie.