Paweł Swianiewicz

Paweł Swianiewicz

Komu i po co potrzebny jest podział Mazowsza?

Wracają pomysły podziałów i tworzenia nowych województw. Najczęściej pomysł ten powtarzany jest odnośnie Mazowsza. Ostatnio: w wypowiedziach niektórych polityków rządzącego ugrupowania.

Polska potrzebuje ustrojowej cierpliwości

Wielokadencyjność władz nie jest uniwersalnym wskaźnikiem patologii. Mogą być one spowodowane niewielkim rozmiarem elit, który skutkuje ograniczeniem wyborczej konkurencji – piszą eksperci.

Konflikt zamiast współpracy

Związki metropolitalne będą rodzić koszty i wywoływać spory – uważa Paweł Swianiewicz.