Hubert Radke

Hubert Radke: w sądzie, inaczej niż w sporcie

W sądzie, inaczej niż w sporcie, wynik batalii nie zawsze jest oczywisty

Zawodnik ma prawo do rywalizacji - komentuje Hubert Radke

Organizacje sportowe nie mogą zawłaszczać rynku, bo nie tylko ograniczają sportowcom możliwości zarobkowe, ale też pozbawiają kibiców szans na śledzenie różnych form zawodów – pisze Hubert Radke.

Arbitraż – lekcja dla całego sportu

Tak długo, jak prawo do sądu będzie respektowane, w tym również polubownego, nie będzie podstaw, by kwestionować wydawane rozstrzygnięcia – pisze ekspert Hubert Radke.

Najpierw zapis na sąd polubowny

Najpierw trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje zapis na sąd polubowny. Dopiero wtedy można publicznie krytykować działalność sądu arbitrażowego – zauważa Hubert Radke.

Wyrok, który wstrząsnął sportem - Hubert Radke o wyroku ws Claudii Pechstein

Czy orzeczenie w sprawie Pechstein oznacza istotne podważenie monopolu organizacji sportowych i koniec sądownictwa arbitrażowego w obecnej formie? – zastanawia się prawnik.