Agnieszka Filak

„Bóg, Honor, Ojczyzna” w paszportach - głos w dyskusji zabrało Stowarzyszenie SOISH

Umieszczenie hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” w paszportach może prowadzić to złamania zasady wyrażonej w art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, czyli bezstronności światopoglądowej państwa, które w ten sposób identyfikuje się z konkretną konfesją - uważają prawnicy stowarzyszenia SOISH.

Stowarzyszenie SOISH o projekcie ustawy o świeckim państwie

Stowarzyszenie SOISH przedstawiło swoje stanowisko wobec projektu ustawy o świeckim państwie Stowarzyszenia Inicjatywa Polska oraz analizy prawnej tego projektu dokonanego przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.