Wojciech Krok

Wojciech Krok: Podatek katastralny. Rewolucja nie do uniknięcia?

Podatek od majątku nieruchomego przedsiębiorców powinien być naliczany od wartości budowli czy gruntów. Skorzystaliby na tym zarówno właściciele firm, jak i gminy.

Wojciech Krok: Obniżka drobnych opłat, gdy duże pieniądze ukryte

Niezbędnym elementem dobrze wykonanej magicznej sztuczki jest odwrócenie uwagi. Taki ruch wykonuje rząd, zapowiadając obniżkę podatków w tarczy antyinflacyjnej.

Zmianami przepisów da się zarządzać

Wielu podatników uznaje, że skoro nie posiada istotnego wpływu politycznego, to angażowanie się w składanie uwag do procedowanych przepisów jest bezcelowe. Praktyka pokazuje jednak, że jest to błędne podejście.

Jak prowadzić spór z urzędem skarbowym, żeby wygrać

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wydania przez organ lub sąd negatywnego rozstrzygnięcia, podatnik musi wykazywać dużą inicjatywę na każdym etapie postępowania.

Jak sobie pomóc w sporze z fiskusem

Wystąpienie o interpretację do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie zawsze przynosi pożądany efekt. Dlatego, aby zabezpieczyć swoją pozycję w razie kontroli podatkowej, warto zgromadzić zawczasu odpowiednią dokumentację.

Jak skutecznie prowadzić spory podatkowe

Wnioski o interpretacje indywidualne warto składać tylko wtedy, kiedy spodziewane korzyści uzyskane z pozytywnej odpowiedzi przewyższają ryzyko związane z uznaniem przedstawionego stanowiska za nieprawidłowe.

Jak zwiększyć ściągalność podatków

Jedyną drogą zwiększenia ściągalności podatków od osób fizycznych i małych firm jest przekonanie ich, że podatki płaci się łatwo i przyjemnie – uważa ekspert.