Olimpia Barańska-Małuszek

Olimpia Barańska-Małuszek: Transparentność to zaufanie do sądu

Jawność postępowania w obliczu nacisków opinii publicznej i mediów może stać się przekleństwem.

Sędzia: zbyt wielu mamy prawników zasłaniających się napisanymi przez siebie ustawami

Zbyt wielu mamy dzisiaj prawników zasłaniających się napisanymi przez siebie ustawami.

Zmiany w sprawności organizacji pracy sądów wynikają z braku pomysłu - Olimpia Barańska-Małuszek

Ministerstwo nie chce zmian sprawności organizacji pracy sądów, bo nie ma na nie pomysłu.

Spór o nominacje sędziowskie, to atak wart sądownictwa - Olimpia Barańska-Małuszek

Skutki przeciągania liny między egzekutywą i judykatywą dotykają kilku krajów europejskich.

Awans sędziego nie zależy od wyników jego pracy

Sędziowie nie otrzymują premii za dobrą pracę, a awans do sądu wyższego jest uzależniony od wolnych etatów, a nie od wyniku pracy sędziego; można się starać latami i być najlepszym, ale bez etatu w sądzie wyższym kariery się nie zrobi

Stan spoczynku sędziego nie jest emeryturą

Stan spoczynku nie jest emeryturą, bo służba sędziowska trwa do śmierci.